artykuł nr 1

Materiał roboczy Nr 4 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Załączniki:
Materiał roboczy Nr 4 29 KB
artykuł nr 2

Materiał roboczy Nr 3 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Do przeglądania materiałów potrzebne jest oprogramowanie
Adobe Reader  w wersji 9.5

POBIERZ

Ze względu na prędkość łącza internetowego i duży rozmiar pobieranych plików otwarcie pliku może potrwać kilka minut.

Załączniki:
Materiał roboczy Nr 3 MB
artykuł nr 3

Materiał roboczy Nr 2 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Do przeglądania materiałów potrzebne jest oprogramowanie
Adobe Reader  w wersji 9.5

POBIERZ

Ze względu na prędkość łącza internetowego i duży rozmiar pobieranych plików otwarcie pliku może potrwać kilka minut.

artykuł nr 4

Materiał roboczy Nr 1 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wręczyca Wielka

Do przeglądania materiałów potrzebne jest oprogramowanie
Adobe Reader  w wersji 9.5

POBIERZ

Ze względu na prędkość łącza internetowego i duży rozmiar pobieranych plików otwarcie pliku może potrwać kilka minut.