artykuł nr 1

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego