artykuł nr 1

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

Podatek rolny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 19.10.2020 r.

Podatek leśny – obowiązuje komunikat Prezesa GUS z 20.10.2020 r.