artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2022 do dnia 31grudnia

Załączniki:
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych - Korekta nr 1 99 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 4 163 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 3 845 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 3 162 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 2 162 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 848 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - Korekta nr 1 102 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 849 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 1 165 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 112 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 MB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 104 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 99 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 111 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 147 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 160 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 257 KB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych 155 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego MB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 844 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2022 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2022 do dnia 30 czerwca

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2022 do dnia 31 marca