artykuł nr 1

Wydanie odpisu Aktu Własności Ziemi

artykuł nr 2

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

ZAŚWIADCZENIE O PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM Jakie dokumenty- wniosek o wydanie zaświadczenia, z oznaczeniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym,- dokument przejęcia gospodarstwa rolnego,Podstawa prawna- art. 1 ustawy z dnia 20.07.1990 r. o zaliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz. U Nr 54 .poz. 310) Miejsce załatwienia sprawyReferat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Leśnictwa - pokój nr 22godziny: od poniedziałku do piątku od 7,15 do 15.15Opłaty skarbowa11,00 zł – za zaświadczenie 5.00 zł wniosek 0,50 zł za każdy załącznikTermin załatwienia spraw- do 7 dniTryb odwoławczy- do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy