artykuł nr 1

Kierownictwo

Dyrektor  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych - mgr Mateusz Wąsiński: tel/fax. (34) 317 00 22 ,
mateuszwasinski@wreczyca-wielka.pl
- Główny Księgowy ZOPO - Elżbieta Chuda: tel/fax. (34) 317 00 22