artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy

Załącznik zawiera zeskanowane oświadczenie majątkowe