artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe za rok 2022

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe za rok 2021

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

obrazek
artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe za rok 2018