artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe za rok 2020

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe za rok 2019

obrazek
artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Wręczyca Wielka złożone na dwa miesiąc przed upływem kadencji 2014-2018