artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2024-2029

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe za rok 2023

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Wręczyca Wielka złożone na dwa miesiąc przed upływem kadencji 2018-2024

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe za rok 2022

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe za rok 2021