artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę

artykuł nr 3

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2021.

artykuł nr 4

Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem od 01.09.2021 r. stanowiska Dyrektora Przedszkola w Truskolasach

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe P. Aliny Brzęczek Dyrektora Przedszkola w Truskolasach złożone w dniu 25.08.2021 r. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę