artykuł nr 1

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2022.

artykuł nr 2

Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem z dniem 28 lutego 2023 r. na stanowisko Dyrektora GOPS we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko