artykuł nr 1

Pierwsze oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem od 01.09.2021 r. stanowiska Dyrektora Przedszkola w Truskolasach

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe P. Aliny Brzęczek Dyrektora Przedszkola w Truskolasach złożone w dniu 25.08.2021 r. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę

artykuł nr 3

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020.

Załączniki:
Dyrektor Zespół Szkolno Przedszkolny w Kalei - Mariola Wróbel 424 KB
Dyrektor Przedszkola w Węglowicach - Justyna Wilk 322 KB
Dyrektor Przedszkola w Węglowicach - Justyna Wilk - Korekta Oświadczenia Majątkowego 62 KB
Dyrektor ZOPO - Wąsiński Mateusz 764 KB
Dyrektor Zespołu Szkół w Węglowicach - Agata Trzepizur 444 KB
Dyrektor Zespołu Szkół w Węglowicach - Agata Trzepizur - Korekta Oświadczenia Majątkowego 511 KB
Dyrektor Zespołu Szkół w Truskolasach - Justyna Strzelczyk 88 KB
Dyrektor SP w Borowem - Sławomira Mrowiec 72 KB
Dyrektor SP w Borowem - Sławomira Mrowiec - Korekta Oświadczenia Majątkowego 76 KB
Dyrektor Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej - Danuta Lamik 76 KB
Dyrektor Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej - Danuta Lamik - Korekta Oświadczenia Majątkowego 30 KB
Dyrektor Przedszkola we Wręczycy Wielkiej - Bogusława Kuśnierz 270 KB
Dyrektor GOPS - Janina Kluba 255 KB
Dyrektor GOK - Andrzej Kała 474 KB
Dyrektor GOK - Andrzej Kała - Korekta Oświadczenia Majątkowego 101 KB
Dyrektor SP w Kulejach - Maciej Cichopek 119 KB
Dyrektor Przedszkola w Truskolasach - Alina Brzęczek 238 KB
Dyrektor Przedszkola w Truskolasach - Alina Brzęczek - Korekta Oświadczenia Majątkowego 69 KB
Oświadczenie majątkowe P. Mateusza Wąsińskiego złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we Wręczycy Wielkiej 284 KB
Oświadczenie majątkowe P. Moniki Mańczyk Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej złożone w związku z zatrudnieniem od 01.06.2020 r. 324 KB
Oświadczenie majątkowe P. Zenona Kudły Dyrektora ZOPO złożone w związku z rozwiązaniem umowy o prace za porozumieniem stron 157 KB
artykuł nr 4

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019.

artykuł nr 5

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018.