artykuł nr 1

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020.

artykuł nr 2

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019.

artykuł nr 3

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2018.

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z powołaniem na stanowisko

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych, złożone w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji