artykuł nr 1

Sprawozdania

Załączniki:
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 167 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 189 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 259 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 304 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2021 rok V1 35 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2021 rok 244 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2020 rok 252 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2019 rok 87 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 156 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2018 rok 263 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 199 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2017 rok 673 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 189 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji rocznego programu na 2016 rok 673 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok 85 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014 108 KB
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015 357 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 58 KB
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012 39 KB
artykuł nr 2

Programy