artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta