artykuł nr 1

Roczne sprawozdanie z petycji za 2021 r.

Załączniki:
Roczne sprawozdanie 80 KB
artykuł nr 2

Petycja w interesie publicznym dotycząca: zainstalowania na powierzchni drogi przebiegającej przez Pierzchno poprzecznych przeszkód ograniczających prędkość

artykuł nr 3

Petycja w interesie publicznym o przyjęcie Uchwały

artykuł nr 4

Petycja w interesie publicznym dotycząca: pomocy osobom potrzebującym w szczególności poniżej kryterium dochodowego co będzie alternatywą dla pomocy żywnościowych z pomocy społecznej

artykuł nr 5

Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET/VII/32/21 dotycząca: inicjatywy ustawodawczej / uchwałodawczej dotyczącej zagospodarowania miejscowego oraz mieszkań socjalnych i tymczasowych