artykuł nr 1

Petycja w celu podjęcia kroków w interesie publicznym o skierowaniu ewentualnego wniosku o zbadanie zgodności ustaw w umowami i przepisami UE.

artykuł nr 2

Ponowienie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

artykuł nr 3

Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

artykuł nr 4

Petycja w interesie publicznym dotycząca: Poprawy Efektywności Energetycznej

artykuł nr 5

Petycja mieszkańców ul. Torowej w Kalei w sprawie podjęcia działań związanych z budową drogi