artykuł nr 1

Prowadzenie zajęć dydaktycznych

artykuł nr 2

Dostawa pomocy dydaktycznych

artykuł nr 3

Wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczącej realizacji projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach - etap II"

artykuł nr 4

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Truskolasy, ul 1-go Maja

Załączniki:
Przedmiar robót 114 KB
Ogłoszenie 75 KB
artykuł nr 5

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jezioro

Załączniki:
Przedmiar robót 114 KB
Ogłoszenie 75 KB