artykuł nr 1

Rozbudowa przedszkola w Węglowicach

Załączniki:
Wybór oferty - Sprostowanie 51 KB
Wybór oferty 52 KB
Informacja - sprostowanie 123 KB
Infromacja z otwarcia ofert 124 KB
Technologia kuchni - specyfikacja wyposażenia zaplecza kuchni 134 KB
Technologia kuchni - instalacja wod-kan 10 MB
Technologia kuchni - instalacja elektryczna MB
Technologia kuchni - ciąg technologiczny MB
Dach - rzut poddasza 66 KB
Dach - rzut dachu 31 KB
Dach - przekrój 68 KB
Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 17 MB
Przedszkole mapa (dwg - AutoCAD) MB
Zawiadomieni do SIWZ nr 4 92 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 33 KB
Zawiadomieni do SIWZ nr 3 25 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32 KB
Zawiadomienie 2 25 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 32 KB
Zawiadomienie 30 KB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 4 100 KB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 3 57 KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31 KB
Zawiadomienie 24 KB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 260 KB
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 81 KB
Projekt Wykonawczy - wyposażenie placu zabaw MB
Projekt Wykonawczy - wyposażenie kuchni 60 KB
Projekt Wykonawczy - instalacje sanitarne, projekt, przedmiar, STWiOR 25 MB
Projekt Wykonawczy - instalacje elektryczne, projekt, przedmiar robót, STWiOR MB
Projekt Wykonawczy - architektura, STWiOR, roboty ogólnobudowlane 811 KB
Projekt Wykonawczy - architektura i budowlanka, projekt, opis, rysunki, przedmiar robót MB
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 390 KB
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie przynależność do grupy kapitałowej 143 KB
Załącznik Nr 4 - Zobowiązanie 150 KB
Załącznik Nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 145 KB
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 145 KB
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 162 KB
Załącznik Nr 1a - Urządzenia placu zabaw 10 MB
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy 176 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Ogłoszenie 845 KB
artykuł nr 2

Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej

artykuł nr 3

"Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Wręczyca Wielka" w formie "zaprojektuj i wybuduj"

artykuł nr 4

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego za zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - prowadzone w trybie zapytania o cenę

Załączniki:
Wybór oferty 598 KB
Infromacja z otwarcia ofert 669 KB
artykuł nr 5

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: Budowa przedszkola we Wręczycy Wielkiej