artykuł nr 1

Dostawa energii elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/551034

artykuł nr 2

Dostawa energii elektrycznej

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/545570

artykuł nr 3

Wymiana ogrodzenia w szkole w Węglowicach

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/531573

artykuł nr 4

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wręczyca Wielka w formule zaprojektuj i wybuduj

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/529693

artykuł nr 5

Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Truskolasy

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/525366