artykuł nr 1

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym na terenie gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 2

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok