artykuł nr 1

Przebudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl  pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/508353

artykuł nr 2

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym na terenie gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 3

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok