artykuł nr 1

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu - inż.  Halina Gawęda


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-19

e-mail: rolnictwo@wreczyca-wielka.pl