artykuł nr 1

Posiedzenia Komisji Budżetowej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023