artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2017 rok