artykuł nr 1

Interpelacje i zapytania radnych - Rok 2019

Załączniki:
Interpelacja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)127 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)50 KB
Interpelacja w sprawie danych nt. liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, z obwodów szkół naszej gminy, uczęszczających do szkół poza gminą oraz zestawienia dotyczącego wysokości kwot przekazywanych do innych organów prowadzących z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci poza placówkami działającymi na terenie gminy44 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie danych nt. liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym, z obwodów szkół naszej gminy, uczęszczających do szkół poza gminą oraz zestawienia dotyczącego wysokości kwot przekazywanych do innych organów prowadzących z tytułu uczęszczania do przedszkoli dzieci poza placówkami działającymi na terenie gminy90 KB
Interpelacja w sprawie danych dot. Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka50 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie danych dot. Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wręczyca Wielka57 KB
Interpelacja w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wytyczenia drogi w Szarlejce na ulicy Borowej506 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wytyczenia drogi w Szarlejce na ulicy Borowej39 KB
Interpelacja w sprawie ustalenia geodezyjnego granicy działki nr 269/11 należącej do Gminy Wręczyca Wielka z działką nr 269/7 należącą do osoby fizycznej60 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie ustalenia geodezyjnego granicy działki nr 269/11 należącej do Gminy Wręczyca Wielka z działką nr 269/7 należącą do osoby fizycznej36 KB
Interpelacja w sprawie przedstawienia wszystkich wniosków dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grodzisko i Pierzchno, które nie doszły do skutku oraz udzielenia informacji w zakresie projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)35 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie przedstawienia wszystkich wniosków dot. zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dot. miejscowości Grodzisko i Pierzchno, które nie doszły do skutku oraz udzielenia informacji w zakresie projektu uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Grodzisko (plan nr 5/18)893 KB
Interpelacja w sprawie remontu mostu w miejscowości Wydra617 KB
Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu mostu w miejscowości Wydra40 KB
Interpretacja w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2047S, relacji Grodzisko-LibidzaMB
Odpowiedź na interpretację w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 2047S, relacji Grodzisko-Libidza149 KB
Interpelacja w sprawie przedstawienia zestawienia nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Wręczyca Wielka39 KB
Odpowiedź na interpretację w sprawie przedstawienia zestawienia nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Wręczyca Wielka163 KB