artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2019 do dnia 30 czerwca