artykuł nr 1

Ogłoszenia 2008 - 2019

Załączniki:
Informacja o konsultacjach programu na rok 2020 z Organizacjami Pozarządowymi327 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019365 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019335 KB
Informacja o złożonych ofertach w konkursie zadań publicznych na rok 2019839 KB
Zaproszenie do prac komisji konkursowej_2019220 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2019 rok243 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2019 z Organizacjami Pozarządowymi403 KB
Zawiadomienie o złożeniu ofert na podstawie art.19a przez Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pt. "Harcerskie dzialania -ku rodzimej tradycji""196 KB
Zawiadomienie o złożeniu ofert na podstawie art.19a przez Związek Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pt. "Harcerstwo w służbie społeczności lokalnej"191 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego247 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 201863 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego167 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018306 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 201864 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2018 roku191 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2018 z Organizacjami Pozarządowymi 681 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rozgrywki ligowe seniorów oraz grup młodzieżowych LKS Junior Szarlejka" złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Junior Szarlejka z siedzibą ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej.309 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego329 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2017 roku64 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. "Rozgrywki ligowe seniorów oraz grup młodzieżowych LKS Junior Szarlejka" złożoną przez Ludowy Klub Sportowy Junior Szarlejka z siedzibą ul. Szkolna 1, 42-130 Kalej.780 KB
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego534 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn. Projekt na organizację zajęć ogólnorozwojowych z elementami arteterapii i logopedii804 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 821 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie luty 2017 roku - grudzień 2017 roku54 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2017 rokuMB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2017 z Organizacjami Pozarządowymi587 KB
Zawiadomienie - Mały projekt "Rozgrywki ligowe seniorów"182 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego58 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn."Piłka nożna szkolenie młodzieży"644 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego53 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 79 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT-na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016783 KB
Ogłoszenie o konsultacjach projektu rocznego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok533 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od luty 2016 roku do grudnia 2016 roku53 KB
Wzór - wykaz uczestników szkolenia sportowego wraz z harmonogramem zajęć - konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r46 KB
Wzór oferty - konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r90 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2016 do grudnia 2016 r78 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2016 z Organizacjami Pozarządowymi713 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z dnia 12.01.2015 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2015 - grudzień 2015 r. 51 KB
Informacja o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert z dnia 30.12.2014 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka53 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej53 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2015 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej76 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w okresie od lutego 2015 do grudnia 2015r76 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2015613 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 17.01.2014 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2014 - grudzień 2014 r.25 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 17.12.2013 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie styczeń 2014 - grudzień 201432 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej50 KB
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2014 roku161 KB
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej48 KB
Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w 2014r.135 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 2014462 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, z dnia 08.01.2013 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie luty 2013 - grudzień 201342 KB
Informacja o wyborze oferty w wyniku przeprowadzonego konkursu, z dnia 20.12.2012r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej51 KB
Ogłoszenie o otwartym konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej256 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka w okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2013 roku163 KB
Informacja o wyborze ofert -"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomosci narodoweji kylturowej" -201228 KB
Informacja o wyborze ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wręczyca Wielka86 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wręczyca Wielka w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej223 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wręczyca Wielka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od lutego 2012 do grudnia 201234 KB
Ogłoszenie o konsultacjach wieloletniego programu współpracy Gminy Wręczyca Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012- 2014312 KB
Zawiadomienie dotyczące oferty na realizację zadania publicznego pn."Harcerskie działania ku rodzimej tradycji"610 KB
INFORMACJA O WYBORZE OFERT "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej"27 KB
Informacja o wyborze oferty 201129 KB
OBOWIĄZUJĄCY WZÓR OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO 2011 139 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej-2011 rok64 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 201168 KB
Informacja o konsultacjach programu na rok 201172 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2010 do grudnia 201030 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 201030 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2010 do grudnia 201059 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w okresie od marca 2010 do grudnia 2010 roku56 KB
Informacja o wyborze ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 2009113 KB
Informacja o wyborze oferty że w wyniku przeprowadzonego konkursu, z dnia 05.03.2009r. na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu226 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2009 r56 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2009 do grudnia 2009r58 KB
Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji28 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w okresie od czerwca 2008 do grudnia 2008 roku55 KB
Wynik konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r63 KB
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od marca 2008 do grudnia 2008r56 KB