artykuł nr 1

Ogłoszenia o przetargach 2022

Załączniki:
Wykaz nieruchomości gruntowej mienia komunalnego działki budowlanej wytypowanej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego - działki budowlanej położonej w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka143 KB
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko, gm. Wręczyca Wielka62 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 128/2022 z dnia 07.10.2022 r.136 KB
Wykaz gruntu mienia komunalnego przeznaczonego do użyczenia na okres do 5 lat dla dotychczasowych "Biorących w użyczenie" zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 126/2022 z dnia 07.10.2022 r.137 KB
Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 latzgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 127/2022 z dnia 07.10.2022 r.136 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/362 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/265 KB
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki budowlanej położonej w miejscowości Grodzisko - działka numer 729/160 KB
Wykaz przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych na rzecz najemców, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 51/2022 z dnia 14.04.2022 r.66 KB
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych - działek budowlanych położonych w Grodzisku153 KB
Wykaz nieruchomości gruntowych mienia komunalnego- 3 działek budowlanych wytypowanych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , położonych w Grodzisku, gm. Wręczyca Wielka. 63 KB
Wykaz w sprawie ogłoszenia nieruchomości mienia komunalnego o przeznaczeniu do użyczenia na okres do 5 lat dla dotychczasowego Biorącego w Użyczenie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 25/2022 z dnia 28.02.2022r.63 KB
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wręczyca Wielka pozostającej w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 2/2022 z dnia 13.01.2022 r.63 KB