artykuł nr 1

Dostarczanie oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka