artykuł nr 1

Zakup i dostawa węgla opałowego i groszku energetycznego do budynków należących do Gminy Wręczyca Wielka

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/685263