artykuł nr 1

Organizacja

PARTER A

Pok. 1 Kancelaria
Pok. 2 Sekretarz Gminy
Pok. 3 Rozliczenie za wodę
Pok. 4 Referat Finansowy - Księgowość Budżetowa
Pok. 5 Referat Finansowy - Księgowość Budżetowa
Pok. 6 Referat Finansowy - Księgowość Budżetowa
Pok. 7 Skarbnik
Pok. 8 Obsługa Prawna
Pok. 9 Wójt Gminy
Pok. 10 Kadry, Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

PARTER B

Pok. 12 Referat Finansowy - Wymiar Podatków i Opłata
Pok. 13 Referat Spraw Ogólnych - Biuro Rady Gminy
Pok. 14 Sala Posiedzeń Rady Gminy
Pok. 15 Przewodniczący Rady Gminy

PARTER C

Pok. 39 Sala Posiedzeń
Pok. 40 Archiwum
Pok. 41 Wodociągi
Pok. 42 Archiwum GOPS

PIĘTRO A

Pok. 16 GOPS Dział Finansowo - Księgowy
Pok. 17 GOPS Dział Finansowo - Księgowy
Pok. 18 GOPS Administrator
Pok. 18 Stypendia i Zasiłki Szkolne
Pok. 18 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pok. 19 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Pok. 20 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Pok. 20 Ewidencja Działalności Gospodarczej
Pok. 20 Planowanie Przestrzenne
Pok. 21 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Pok. 22 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Pok. 24 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

PIĘTRO B

Pok. 26 Urząd Stanu Cywilnego
Pok. 28 Referat Spraw Obywatelskich
Pok. 28 Dowody Osobiste
Pok. 29 Referat Spraw Obywatelskich
Pok. 29 Ewidencja Ludności, Spr. Wojskowych, Straże
Pok. 30 Stanowisko d/s Pozyskiwania Środków i Informatyki
Pok. 31 GOPS Dział Świadczeń Rodzinnych i Administracyjnych
Pok. 32 GOPS Dział Świadczeń Rodzinnych i Administracyjnych
Pok. 33 GOPS Dział Pomocy Środowiskowej
Pok. 34 GOPS Dział Pomocy Środowiskowej
Pok. 35 GOPS Dział Pomocy Środowiskowej
Pok. 36 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dyrektor