Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS

Utworzony: 2007-05-17 | Zmodyfikowany: 2018-07-18 12:05

2. Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Gminy Wręczyca Wielka (od IV kadencji) Typ aktu Numer Organ wydający Data Status Tytuł Uchwała IV/39/03 Rada Gminy Wręczyca Wielka 25 luty 2003 r. obowiązujący w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka Dziennik Urzędowy Woj.Śl. Nr 33 poz.924 z 15.04. 2003 r. Uchwała V/59/03 Rada Gminy Wręczyca Wielka 15 kwiecień 2003 r. akt uchylony przez Uchwałę Nr V/39/15 z dnia 26 marca 2015 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzed...

Utworzony: 2012-05-09 | Zmodyfikowany: 2018-07-17 09:48

3. Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty

Obwieszczenie

Utworzony: 2018-07-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 11:23

4. Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS

Procedura naboru

Utworzony: 2011-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 10:40

5. Kontakt

Kontakt GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WRĘCZYCA WIELKA Typ instytucji Ośrodek Pomocy Społecznej Województwo śląskie Powiat kłobucki Kod 42-130 Miejscowość WRĘCZYCA WIELKA, ul. Sienkiewicza 1 Kontakt telefon:(034) 319-24-66 (034) 317-03-31 fax: (034) 319-24-66 e-mail: gops@gopswreczycawielka.pl www: www.gopswreczycawielka.pl Dyrektor mgr Janina Kluba tel. (34) 319 24 66 e-mail: dyrektor@gopswreczycawielka.pl Główna Księgowa Urszula Grzybowska tel. (34) 319 24 66 e-mail: ksiegowosc@gopswreczycawielk...

Utworzony: 2003-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 10:11

6. Kierownictwo

Kierownictwo

Dyrektor mgr Janina Kluba tel. (34) 319 24 66 e-mail: dyrektor@gopswreczycawielka.pl Główna Księgowa Urszula Grzybowska tel. (34) 319 24 66 e-mail: ksiegowosc@gopswreczycawielka.pl

Utworzony: 2003-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 10:11

7. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW GOPS we Wręczycy Wielkiej

1. Zgodnie zart. 13 ust. 1i 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie oochronie danych), dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej informuję poniżej wjaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wcelu realizacji ustawowych zadań ośrodka. 2. Administr...

Utworzony: 2018-07-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 10:10

8. Statut

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

Utworzony: 2011-06-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 10:00

9. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXI-320-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 09:15

10. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXI-319-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 09:13

11. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXI-318-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 09:11

12. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXI-317-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 09:09

13. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXI-316-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 09:06

14. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXI-315-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 09:02

15. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała Nr XXXI-314-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o...

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 07:52

16. Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji

Utworzony: 2003-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 13:22

17. Zarządzenia 2018

Zarządzenia 2018

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 12:49

18. Petycje

Rejestr Petycji

Utworzony: 2016-04-21 | Zmodyfikowany: 2018-07-09 14:13

19. Petycje

Petycje

Utworzony: 2016-02-09 | Zmodyfikowany: 2018-07-09 14:07

20. Zarządzenia 2018

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2018 r

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 14:34