Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zarządzenia 2019

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2019 r

Utworzony: 2019-10-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 14:58

2. Zarządzenia 2019

Zarządzenia 2019

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 14:56

3. Posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 14:48

4. Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta

Oświadczenia pracowników za rok 2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 12:53

5. Rok 2019

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Węglowicach

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 14:44

6. Posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Polityki Społecznej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:20

7. Posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Budżetowej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:19

8. Posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018...

Utworzony: 2018-12-13 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 13:18

9. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na profilu nabywcy zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

Utworzony: 2019-11-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 14:19

10. Ogłoszenia

Ogłoszenia 2019

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 11:07

11. Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Utworzony: 2008-12-10 | Zmodyfikowany: 2019-12-03 10:05

12. Rok 2019

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowan...

Utworzony: 2019-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 15:00

13. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Utworzony: 2007-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 11:15

14. Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Gminy Wręczyca Wielka (od IV kadencji) Typ aktu Numer Organ wydający Data Status Tytuł Uchwała IV/39/03 Rada Gminy Wręczyca Wielka 25 luty 2003 r. obowiązujący z późn. zm. (Uchwała Nr III/30/18 z 28 grudnia 2018 r.) w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka Dziennik Urzędowy Woj.Śl. Nr 33 poz.924 z 15.04. 2003 r. Uchwała V/59/03 Rada Gminy Wręczyca Wielka 15 kwiecień 2003 r. akt uchylony przez Uchwałę Nr V/39/15 z dnia...

Utworzony: 2012-05-09 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 11:10

15. Wnioski radnych w kadencji 2018-2023

Wnioski radnych w kadencji 2018-2023

- zgłoszone na sesji wdniu 28 grudnia 2018 roku -zobacz pkt 11 Protokołu Nr III/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. - zgłoszone na sesji wdniu 26 lutego 2019 roku -zobacz pkt 14 Protokołu Nr IV/19 z dnia 26 lutego 2019 r. - zgłoszone na sesji wdniu 28 marca 2019 roku -zobacz pkt 13 Protokołu Nr V/19 z dnia 28 marca 2019 r. - zgłoszone na sesji wdniu 30 kwietnia 2019 roku -zobacz pkt 10 Protokołu Nr VI/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. - zgłoszone na sesji wdniu 28 czerwca 2019 roku -zobacz pkt 10 Protok...

Utworzony: 2019-03-26 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 08:29

16. Rok 2019

Dostarczanie w 2020 roku oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-29 08:24

17. Radnych

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

Utworzony: 2019-05-31 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 09:32

18. Radnych

Oświadczenia majątkowe na początku kadencji 2018-2023

Utworzony: 2019-01-29 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 09:28

19. Kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019.

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 13:45

20. Rok 2019

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 090 000,00 zł

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-25 13:27