Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

Budowa drogi gminnej, ulicy Czereśniowej w miejscowości Wręczyca Wielka

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:51

2. Zarządzenia 2018

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2018 r

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 13:38

3. Zarządzenia 2018

Zarządzenia 2018

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 13:36

4. Posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

Utworzony: 2006-02-10 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 11:42

5. Posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Budżetowej

Utworzony: 2006-03-31 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 11:41

6. Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i k...

Utworzony: 2018-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-01-12 08:33

7. Ewidencja Działalności Gospodarczej

Sprzedaż napojów alkoholowych

Utworzony: 2017-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 14:58

8. Ogłoszenia

Ogłoszenia 2018

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 09:15

9. Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego

Lista aktualnych ogłoszeń o przetargach

Utworzony: 2003-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 08:00

10. Interpelacje i wnioski radnych

Interpelacje i wolne wnioski

Interpelacje i wnioski Radnych -zgłoszone na sesji w dniu 15 kwietnia 2003 r. – zobacz pkt. 4 Protokołu Nr V/03 z dnia 15 kwietnia 2003 r. - zgłoszone na sesji w dniu 8 lipca 2003 r. – zobacz pkt. 4 Protokołu Nr VI/03 z dnia 8 lipca 2003 r. - zgłoszone na sesji w dniu 4 września 2003 r. – zobacz pkt. 4 Protokołu Nr VII/03 z dnia4 września 2003 r. - zgłoszone na sesji w dniu 9 grudnia 2003 r. – zobacz pkt. 4 Protokołu Nr VIII/03 zdnia 9 grudnia 2003 r. - zgłoszone na s...

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 14:56

11. Plan pracy

Plan Pracy

Utworzony: 2008-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 14:26

12. Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków

Utworzony: 2007-09-06 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 11:57

13. Zarządzenia 2017

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2017 r

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 11:55

14. Zarządzenia 2017

Teksty Zarządzeń Wójta Gminy 2017 r

Utworzony: 2017-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 11:54

15. 2018

Podatki i opłaty lokalne na 2018 r.

Podatek rolny –obowiązuje komunikat Prezesa GUS z18.10.2017 r.

Utworzony: 2018-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-01-08 11:42

16. Protokoły z posiedzeń

Protokoły z posiedzeń w kadencji 2014-2018

Protokoły z posiedzeń komisji dostępne są w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 13.

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 10:43

17. Protokoły z posiedzeń

Protokoły z posiedzeń w kadencji 2014-2018

Protokoły z posiedzeń komisji dostępne są w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 13.

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 10:43

18. Protokoły z posiedzeń

Protokoły z posiedzeń w kadencji 2014-2018

Protokoły z posiedzeń komisji dostępne są w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 13.

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 10:40

19. Plan pracy

Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2018 rok

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 10:30

20. Plan pracy

Plan pracy Komisji Budżetowej na 2018 rok

Utworzony: 2018-01-04 | Zmodyfikowany: 2018-01-04 10:24