Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszka...

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w witrynie TED pod nr 2020/S 212-518317 pod nazwą " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wręczyca Wielka - sektor IV". Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na profilu nabywcy zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych inf...

Utworzony: 2020-10-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 15:06

2. Zarządzenia 2021

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2021 r

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 13:04

3. Posiedzenia komisji

Posiedzenia Komisji Polityki Społecznej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023

Utworzony: 2018-12-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 11:23

4. Rok 2020

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STRAŻACKIEJ W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOW...

Utworzony: 2020-12-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 09:53

5. Ogłoszenia

Ogłoszenia 2021

Utworzony: 2021-01-05 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 14:49

6. Kierownictwo

Kierownictwo

Dyrektor mgr Janina Kluba tel. (34) 319 24 66 e-mail: dyrektor@gopswreczycawielka.pl Zastępca Dyrektor Monika Mańczyk tel. (34) 319 24 66 e-mail: mmanczyk@gopswreczycawielka.pl Główna Księgowa Urszula Grzybowska tel. (34) 319 24 66 e-mail: ksiegowosc@gopswreczycawielka.pl

Utworzony: 2003-05-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 11:47

7. Dyżury

Dyżury

Wójt przyjmuje interesantów w ramach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 16.15 Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów przyjmują w sprawach skarg, wniosków i petycji każdego dnia

Utworzony: 2003-05-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 11:10

8. Zarządzenia 2021

Zarządzenia 2021

Utworzony: 2021-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:26

9. Zarządzenia 2020

Zarządzenia 2020

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:23

10. Załączniki do protokołów

Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023

Utworzony: 2018-11-28 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:15

11. Uchwały

Rejestr uchwał VIII kadencji Rady Gminy 2018-2023

R E J E S T R UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA KADENCJA 2018-2023

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:05

12. Rok 2021

Teksty uchwał z 2021r

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:03

13. Imienne wykazy głosowań radnych

Imienne wykazy głosowań radnych

Utworzony: 2018-11-23 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 09:20

14. Ogłoszenia

Ogłoszenia 2021

Utworzony: 2021-01-04 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 14:35

15. Rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 14:24

16. Petycje 2021

Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET/I/32/2021 dotycząca: linii k...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 14:16

17. Petycje 2016-2020

Petycje 2016-2020

Utworzony: 2016-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 13:49

18. Wzór Petycji

Wzór Petycji

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 13:46

19. Rejestr Petycji

Rejestr Petycji

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 13:43

20. Rok 2020

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych (pochodz...

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w witrynie TED pod nr 2020/S 250-625242 z dnia 23.12.2020 r pod nazwą " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, zgromadzonych na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) gminy Wręczyca Wielka". Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na profilu nabywcy zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wreczyca_wielka/proceedings W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą...

Utworzony: 2020-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-01-14 11:53