Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Uchwały

Rejestr uchwał VIII kadencji Rady Gminy 2018-2023

R E J E S T R UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA KADENCJA 2018-2023

Utworzony: 2018-12-06 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 13:31

2. Protokoły z sesji

Protokoły z sesji VIII Kadencji Rady Gminy 2018-2023

Utworzony: 2019-01-03 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 13:26

3. Petycje

Petycje

Utworzony: 2016-02-09 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 13:08

4. Rok 2020

Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalej

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 12:53

5. Rok 2020

Zimowe utrzymanie dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Wrę...

Utworzony: 2020-10-01 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 12:43

6. Zarządzenia 2020

Zarządzenia 2020

Utworzony: 2020-01-08 | Zmodyfikowany: 2020-10-01 07:51

7. Kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2020.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 08:56

8. Kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2019.

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-30 08:39

9. Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

_________________________________________________________ Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/ _________________________________________________________ Już za miesiąc rozpocznie się Powszechny Spis Rolny! Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie rolnictwo, posłużą do podejmowania decyzji strategicznych oraz do celów porównań międzynarodowych. Spis rolny będzie przeprowadzany w gospodarstwach rolnych (osób fizycznych i prawnych...

Utworzony: 2020-06-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 11:25

10. Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy

Utworzony: 2007-01-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-28 12:09

11. Rok 2020

Budowa i remonty dróg gminnych

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-25 14:46

12. Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy

Utworzony: 2015-04-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 15:23

13. Najbliższa sesja

VIII kadencja Rady Gminy 2018-2023

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 14:42

14. Aktualności

Spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) Picie alkoholu przez kobiety w ciąży stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia matki, jak też zdrowia i rozwoju dziecka, jest jedną z wiodących przyczyn wad wrodzonych i zaburzeń rozwojowych u dzieci. Z wielu badań naukowych, jak i praktyk klinicznych wynika, że szkodliwe jest picie alkoholu w ciąży w każdych ilościach. Negatywny wpływ na dziecko ma już jednorazowa, nawet niewielka ilość wypitego alkoholu w ciąży. 9 ...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 13:43

15. Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu

Utworzony: 2008-12-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 13:34

16. Ochrona środowiska

Informacja o polowaniach zbiorowych

W związku z art. 42ab. ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje – co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zak...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 13:12

17. Ogłoszenia

Ogłoszenia 2020

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 11:34

18. Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Gminy Wręczyca Wielka (od IV kadencji) Typ aktu Numer Organ wydający Data Status Tytuł Uchwała IV/39/03 Rada Gminy Wręczyca Wielka 25 luty 2003 r. obowiązujący z późn. zm. (Uchwała Nr III/30/18 z 28 grudnia 2018 r.) w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka Dziennik Urzędowy Woj.Śl. Nr 33 poz.924 z 15.04. 2003 r. Uchwała V/59/03 Rada Gminy Wręczyca Wielka 15 kwiecień 2003 r. akt uchylony przez Uchwałę Nr V/39/15 z dnia...

Utworzony: 2012-05-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 13:32

19. Nieruchomości

Potwierdzanie umów dzierżawy zawieranych przez rolników na co najmniej 10 lat

Wójt Gminy Wręczyca Wielka informuje, że w dniu 31 lipca 2020r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzeniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 ust. 4 w/w ustawy wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, zobowiązany jest do potwierdzania zawartych co najmniej na 10 lat umów dzierżawy gru...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 13:27

20. Wnioski

Wnioski

Utworzony: 2017-06-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 12:57