Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 459997
   Godziny urzędowania 26210
   Organizacja urzędu 20614
   Struktura organizacyjna 36915
Organy
   Wójt Gminy 35791
     CV 5717
     Kompetencje 3853
     Kontakt 4002
     Dyżury 2877
    ›    Zarządzenia 2003 4682
    ›    Zarządzenia 2004 2491
    ›    Zarządzenia 2005 2589
    ›    Zarządzenia 2006 3093
    ›    Zarządzenia 2007 3872
    ›    Zarządzenia 2008 5216
    ›    Zarządzenia 2009 5604
    ›    Zarządzenia 2010 5446
    ›    Zarządzenia 2011 5868
    ›    Zarządzenia 2012 15597
    ›    Zarządzenia 2013 6406
    ›    Zarządzenia 2014 19962
    ›    Zarządzenia 2015 20956
     Zarządzenia Wójta Gminy 18403
    ›    Zarządzenia 2016 3538
    ›    Zarządzenia 2017 4413
    ›    Zarządzenia 2018 3508
    ›    Zarządzenia 2019 5925
    ›    Zarządzenia 2020 5121
    ›    Zarządzenia 2021 3969
    ›    Zarządzenia 2022 6032
    ›    Zarządzenia 2023 3661
    ›    Zarządzenia 2024 1281
     Decyzje i inne akty administracyjne 5283
    ›    Do Roku 2007 2173
    ›    Rok 2008 2290
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3770
    ›    Rok 2009 4822
    ›    Rok 2010 2542
    ›    Rok 2011 3766
    ›    Rok 2012 1420
     Stanowiska 4098
     Program działania Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej 262
   Zastępca Wójta Gminy 12274
   Rada Gminy 37185
     Przewodniczący Rady 5313
     Skład Rady 14190
     Kluby Radnych 1399
     Regulamin 2134
     Kompetencje 2839
     Sesje 28547
    ›    Plan pracy 3279
    ›    Najbliższa sesja 19875
    ›    Protokoły z sesji 16297
    ›    Załączniki do protokołów 23592
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 907
    ›    Nagrania i transmisje obrad 12749
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 1899
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 1208
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 2555
     Kontakt z radnymi 4047
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 5781
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 2039
     Archiwum 2240
   Komisje Rady 14502
     Komisja Rewizyjna 4311
    ›    Przedmiot działania 1714
    ›    Skład osobowy 2581
    ›    Plan pracy 3659
    ›    Posiedzenia komisji 3790
    ›    Protokoły z posiedzeń 2624
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1557
    ›    Plan pracy 634
    ›    Przedmiot działania 565
    ›    Skład osobowy 795
    ›    Posiedzenia komisji 1189
    ›    Protokoły z posiedzeń 678
     Komisja Budżetowa 5495
    ›    Skład osobowy 2594
    ›    Plan pracy 7594
    ›    Protokoły z posiedzeń 3427
    ›    Przedmiot działania 1857
    ›    Posiedzenia komisji 6628
     Komisja Polityki Społecznej 8199
    ›    Skład osobowy 2335
    ›    Przedmiot działania 1721
    ›    Plan pracy 4224
    ›    Posiedzenia komisji 6384
    ›    Protokoły z posiedzeń 2218
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1343
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 1085
    ›    Posiedzenia komisji 1165
    ›    Protokoły z posiedzeń 997
     Doraźna Komisja Statutowa 732
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 602
    ›    Posiedzenia komisji 585
    ›    Protokoły z posiedzeń 533
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 2379
    ›    Posiedzenia komisji 1635
   Komórki organizacyjne 18293
     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 5741
     Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 7758
     Referat Finansowy 5252
     Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami 6554
     Urząd Stanu Cywilnego 10517
    ›    Kompetencje 1177
     Sekretarz Gminy 3776
     Skarbnik Gminy 4352
Prawo Lokalne
   Statut 10710
   Regulamin 17059
   Budżet 20263
     Uchwały RIO 5367
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 4553
     Uchwały okołobudżetowe 4213
     Bilans 3615
    ›    Rok 2009 1533
    ›    Rok 2010 1485
    ›    Rok 2011 1419
    ›    Rok 2012 1332
    ›    Rok 2013 1307
    ›    Rok 2014 1220
    ›    Rok 2015 1212
    ›    Rok 2016 958
    ›    Rok 2017 961
    ›    Rok 2018 967
    ›    Rok 2019 655
    ›    Rok 2020 533
    ›    Rok 2021 378
    ›    Rok 2022 256
    ›    Rok 2023 55
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 8843
    ›    Rok 2003 2190
    ›    Rok 2002 3979
    ›    Rok 2004 2115
    ›    Rok 2005 3087
    ›    Rok 2006 2367
    ›    Rok 2008 2421
    ›    Rok 2009 2507
    ›    Rok 2010 2532
    ›    Rok 2011 2553
    ›    Rok 2012 7209
    ›    Rok 2013 2107
    ›    Rok 2014 2480
    ›    Rok 2015 3603
    ›    Rok 2016 2237
    ›    Rok 2017 1855
    ›    Rok 2018 2293
    ›    Rok 2019 1568
    ›    Rok 2020 1201
    ›    Rok 2021 944
    ›    Rok 2022 750
    ›    Rok 2023 476
    ›    Rok 2024 55
     Procedury uchwalania budżetu 2505
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2260
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 2044
   Uchwały 32933
    ›    Rok 2003 2505
    ›    Rok 2001 2082
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1890
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 3505
    ›    Rok 2004 2710
    ›    Rok 2005 2485
    ›    Rok 2006 2994
    ›    Rok 2007 2999
    ›    Rok 2008 3748
    ›    Rok 2009 4259
    ›    Rok 2010 4452
    ›    Rok 2011 4568
    ›    Rok 2012 6697
    ›    Rok 2013 4497
     Rok 2018 2374
     Rok 2019 3583
     Rok 2020 2575
     Rok 2021 1835
     Rok 2022 1271
     Rok 2023 1255
     Rok 2024 349
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 11826
   Podatki i opłaty lokalne 19824
     2003 2149
     2004 2001
     2005 1944
     2007 1998
     2008 2111
     2009 1385
     2010 1563
     2011 1504
     2012 1826
     2013 2097
     2014 1543
     2015 2050
     2016 2086
     2017 2172
     2018 1735
     2019 2710
     2020 1845
     2021 1712
     2022 1238
     2023 877
     2024 340
   Strategia rozwoju 10739
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 5451
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 21833
     Druki wniosków 7212
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 3262
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2558
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1787
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 15126
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5930
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 42526
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 6118
     Wnioski 3366
     Plan Ogólny 227
   Gospodarka komunalna 15623
   Nieruchomości 1753
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 101713
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 9315
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 74759
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 26975
    ›    Informacja o wynikach naboru 20857
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 86029
     Nabór pracowników GOPS 37220
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 4335
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 24482
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 9503
    ›    Informacja o wynikach naboru 7429
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOPS 2974
     Nabór pracowników ZOPO 6139
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 1160
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 4307
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 1497
    ›    Informacja o wynikach naboru 1197
     Nabór pracowników GOK 3176
    ›     Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska w GOK 474
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOK 1426
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 1438
    ›    Informacja o wynikach naboru 1678
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 2568
   Zbiór aktów prawa miejscowego 23169
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 216549
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 114586
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 219497
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 134767
    ›    Rok 2015 38530
    ›    Rok 2016 41147
    ›    Rok 2017 31647
    ›    Rok 2018 33230
    ›    Rok 2019 32164
    ›    Rok 2020 34096
    ›    Rok 2021 27583
    ›    Rok 2022 7298
    ›    Rok 2023 5204
    ›    Rok 2024 339
     Platforma Zakupowa do 31.12.2022 r. 13126
     e-Zamówienia Publiczne od 01.01.2023 r. 8264
Inne
   Emisja obligacji 2013 4278
   Emisja obligacji 2017 3208
   Emisja obligacji 2018 2392
   Emisja obligacji 2023 1274
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 7379
   Decyzje środowiskowe 8154
     Druki wniosków 2122
     Obwieszczenia 2012-2020 15988
     Obwieszczenia 2021 995
     Obwieszczenia 2022 968
     Obwieszczenia 2023 777
     Obwieszczenia 2024 340
   Drogi gminne 5615
     Druki wniosków 3207
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 7846
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 3661
    ›    Karta A 1660
    ›    Karta B 2188
    ›    Karta E 1384
     2012 - 2013 862
     2014 927
    ›    Karta A 1094
    ›    Karta B 1002
    ›    Karta E 976
     2015 774
    ›    Karta A 968
    ›    Karta B 841
     2016 502
    ›    Karta A 595
    ›    Karta B 637
     2017 547
    ›    Karta A 633
    ›    Karta B 577
     2018 620
    ›    Karta A 513
    ›    Karta B 475
     2019 503
    ›    Karta A 518
    ›    Karta B 480
     2020 401
    ›    Karta A 369
    ›    Karta B 344
   Wodociągi i kanalizacja 13213
     Druki wniosków 4922
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 6053
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3985
     Wywóz nieczystości płynnych 8186
     Wzór umowy na dostawę wody - odprowadzenie ścieków 302
   Jednostki organizacyjne 10069
     Rejestry jednostek 2085
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10588
    ›    Kontakt 6320
    ›    Kierownictwo 2710
    ›    Statut 2029
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1931
     Gminny Ośrodek Kultury 3833
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 13284
    ›    Kontakt 3585
    ›    Kierownictwo 4713
    ›    Statut 2467
    ›    Regulamin 1821
    ›    Struktura organizacyjna 2578
    ›    RODO 399
    ›    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego ZOPO 391
     Placówki Oświatowe 8002
   Stowarzyszenia i pozostałe 4274
     Ochotnicze Straże Pożarne 2159
    ›    OSP Bieżeń 3555
    ›    OSP Borowe 3208
    ›    OSP Czarna Wieś 3158
    ›    OSP Długi Kąt 3217
    ›    OSP Grodzisko 3203
    ›    OSP Golce 2643
    ›    OSP Hutka 3461
    ›    OSP Kalej 4492
    ›    OSP Kuleje 3090
    ›    OSP Klepaczka 2871
    ›    OSP Nowiny 3206
    ›    OSP Piła 2708
    ›    OSP Pierzchno 2699
    ›    OSP Szarlejka 3078
    ›    OSP Truskolasy 4883
    ›    OSP Węglowice 3342
    ›    OSP Wręczyca Wielka 4171
    ›    OSP Zamłynie 2813
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1822
     Kluby Sportowe 3216
   Organizacje pozarządowe 8928
     Program, sprawozdania 2721
     Ogłoszenia 14901
     Sposób konsultacji 1190
   Wybory 26467
     Wybory parlamentarne 2007 r 1503
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1750
     Wybory Prezydenckie 2010 1562
     Wybory Samorządowe 2010 2989
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 1336
     Wybory Parlamentarne 2011 1401
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1276
     Wybory Samorządowe 2014 4916
     Wybory Prezydenckie 2015 3031
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 1200
     Referendum 2015 4263
     Wybory Parlamentarne 2015 1934
     Wybory Samorządowe 2018 9122
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 2061
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 895
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 1533
     Wybory Prezydenckie 2020 2469
     Wybory ławników na kadencję 2024-2027 558
     Wybory Parlamentarne 2023 1435
     Wybory Samorządowe 2024 9595
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r 509
   Spisy powszechne 1047
     Powszechny Spis Rolny 2020 1711
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1441
   Jednostki pomocnicze 5864
     Sołectwa 4826
    ›    Statut Sołectw 2671
   Ogłoszenia 101766
   Konsultacje 7828
   Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom 1264
     Aktualności 1444
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1417
     Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 546
     Zespół Interdyscyplinarny 560
     Wykaz placówek świadczących pomoc, telefony, infolinie 472
   Ochrona środowiska 43580
   Rolnictwo 838
   Załatwianie spraw obywateli 8603
     Urząd Stanu Cywilnego 3303
     Dowody osobiste 7474
     Meldunki 4930
     Mieszkania 2532
     Nieruchomości 4905
     Zaświadczenia 3782
   Petycje 2401
     Rejestr Petycji 381
     Wzór Petycji 2811
     Petycje 2016-2020 5425
     Petycje 2021 3226
     Petycje 2022 1157
     Petycje 2023 391
     Petycje 2024 32
   Rejestry i ewidencje 7383
     Rejestr skarg i wniosków 1888
     Rejestr Petycji 703
   RODO 3482
   Udostępnianie informacji 6935
   Oświadczenia majątkowe 24213
     Wójta Gminy 8966
     Zastępca Wójta 2271
     Sekretarza Gminy 6989
     Skarbnika Gminy 5147
     Radnych 23455
     Kierowników jednostek organizacyjnych 21248
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7937
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4297
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 3208
   Monitoring wizyjny 1548
   Koordynator do spraw dostępności 1109
   Sygnalista 786
   Pracodawcy 912
   Dodatek elektryczny 619
   Zakup preferencyjny węgla 582
   Redakcja Biuletynu 5028
   Archiwum 5712
Łączna liczba odwiedzin:3771747