Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 392198
   Godziny urzędowania 20606
   Organizacja urzędu 17015
   Struktura organizacyjna 29405
Organy
   Wójt Gminy 27869
     CV 4740
     Kompetencje 3302
     Kontakt 3125
     Dyżury 2409
    ›    Zarządzenia 2003 4131
    ›    Zarządzenia 2004 2153
    ›    Zarządzenia 2005 2264
    ›    Zarządzenia 2006 2705
    ›    Zarządzenia 2007 3478
    ›    Zarządzenia 2008 4811
    ›    Zarządzenia 2009 5213
    ›    Zarządzenia 2010 4767
    ›    Zarządzenia 2011 5336
    ›    Zarządzenia 2012 15032
    ›    Zarządzenia 2013 5970
    ›    Zarządzenia 2014 19616
    ›    Zarządzenia 2015 20611
     Zarządzenia Wójta Gminy 13197
    ›    Zarządzenia 2016 3162
    ›    Zarządzenia 2017 3938
    ›    Zarządzenia 2018 3020
    ›    Zarządzenia 2019 5291
    ›    Zarządzenia 2020 4410
    ›    Zarządzenia 2021 3155
    ›    Zarządzenia 2022 80
     Decyzje i inne akty administracyjne 4608
    ›    Do Roku 2007 1892
    ›    Rok 2008 1789
     Obwieszczenia i zawiadomienia 3188
    ›    Rok 2009 4011
    ›    Rok 2010 2018
    ›    Rok 2011 2962
    ›    Rok 2012 1135
     Stanowiska 3431
   Zastępca Wójta Gminy 9236
   Rada Gminy 30588
     Przewodniczący Rady 4418
     Skład Rady 11013
     Kluby Radnych 784
     Regulamin 1843
     Kompetencje 2522
     Sesje 22273
    ›    Plan pracy 2700
    ›    Najbliższa sesja 15732
    ›    Protokoły z sesji 14247
    ›    Załączniki do protokołów 22138
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w sesji 533
    ›    Nagrania i transmisje obrad 7565
    ›    Imienne wykazy głosowań radnych 1105
    ›    Wnioski radnych w kadencji 2018-2023 703
     Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 1401
     Kontakt z radnymi 3435
    ›    Interpelacje i wolne wnioski 5318
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1696
     Archiwum 1940
   Komisje Rady 11512
     Komisja Rewizyjna 3678
    ›    Przedmiot działania 1405
    ›    Skład osobowy 2198
    ›    Plan pracy 2832
    ›    Posiedzenia komisji 3244
    ›    Protokoły z posiedzeń 2341
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 835
    ›    Plan pracy 343
    ›    Przedmiot działania 298
    ›    Skład osobowy 456
    ›    Posiedzenia komisji 592
    ›    Protokoły z posiedzeń 396
     Komisja Budżetowa 4664
    ›    Skład osobowy 2211
    ›    Plan pracy 6409
    ›    Protokoły z posiedzeń 3136
    ›    Przedmiot działania 1581
    ›    Posiedzenia komisji 5727
     Komisja Polityki Społecznej 4185
    ›    Skład osobowy 1895
    ›    Przedmiot działania 1437
    ›    Plan pracy 3290
    ›    Posiedzenia komisji 5543
    ›    Protokoły z posiedzeń 1871
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1042
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 801
    ›    Posiedzenia komisji 911
    ›    Protokoły z posiedzeń 758
     Doraźna Komisja Statutowa 453
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 344
    ›    Posiedzenia komisji 336
    ›    Protokoły z posiedzeń 295
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 2052
    ›    Posiedzenia komisji 1361
   Komórki organizacyjne 13999
     Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 4570
     Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5941
     Referat Finansowy 4534
     Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami 5310
     Urząd Stanu Cywilnego 8554
    ›    Kompetencje 997
     Sekretarz Gminy 3109
     Skarbnik Gminy 3643
Prawo Lokalne
   Statut 8495
   Regulamin 12877
   Budżet 17426
     Uchwały RIO 4504
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 3815
     Uchwały okołobudżetowe 3794
     Bilans 3052
    ›    Rok 2009 1290
    ›    Rok 2010 1248
    ›    Rok 2011 1173
    ›    Rok 2012 1074
    ›    Rok 2013 1068
    ›    Rok 2014 981
    ›    Rok 2015 970
    ›    Rok 2016 716
    ›    Rok 2017 716
    ›    Rok 2018 703
    ›    Rok 2019 420
    ›    Rok 2020 245
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 7843
    ›    Rok 2003 1920
    ›    Rok 2002 3508
    ›    Rok 2004 1851
    ›    Rok 2005 2818
    ›    Rok 2006 2078
    ›    Rok 2008 2167
    ›    Rok 2009 2246
    ›    Rok 2010 2269
    ›    Rok 2011 2251
    ›    Rok 2012 6963
    ›    Rok 2013 1852
    ›    Rok 2014 2203
    ›    Rok 2015 3347
    ›    Rok 2016 1896
    ›    Rok 2017 1508
    ›    Rok 2018 1853
    ›    Rok 2019 1173
    ›    Rok 2020 744
    ›    Rok 2021 328
     Procedury uchwalania budżetu 2176
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 1816
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy 1208
   Uchwały 29186
    ›    Rok 2003 2228
    ›    Rok 2001 1830
    ›    Rok 2002 III Kwartał 1654
    ›    Rok 2002 IV Kwartał 2920
    ›    Rok 2004 2446
    ›    Rok 2005 2238
    ›    Rok 2006 2747
    ›    Rok 2007 2781
    ›    Rok 2008 3439
    ›    Rok 2009 3863
    ›    Rok 2010 4186
    ›    Rok 2011 4279
    ›    Rok 2012 6410
    ›    Rok 2013 4195
     Rok 2019 2964
     Rok 2020 2025
     Rok 2021 1022
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 10260
   Podatki i opłaty lokalne 16317
     2003 1863
     2004 1723
     2005 1734
     2007 1785
     2008 1895
     2009 1160
     2010 1340
     2011 1292
     2012 1600
     2013 1882
     2014 1349
     2015 1833
     2016 1856
     2017 1905
     2018 1445
     2019 2230
     2020 1521
     2021 1308
     2022 135
   Strategia rozwoju 9858
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2014 - 2022 4689
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 16994
     Druki wniosków 4583
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2875
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2246
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 1514
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 11388
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4367
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 25014
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 4631
     Wnioski 2104
   Gospodarka komunalna 13783
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6473
   Nieruchomości 870
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 82066
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 7515
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 62903
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 21215
    ›    Informacja o wynikach naboru 16249
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 69768
     Nabór pracowników GOPS 31703
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 3439
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 21005
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 7489
    ›    Informacja o wynikach naboru 6465
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko w GOPS 1395
     Nabór pracowników ZOPO 3415
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w ZOPO 563
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w ZOPO 2174
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 837
    ›    Informacja o wynikach naboru 549
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 1978
   Zbiór aktów prawa miejscowego 20706
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 190120
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 106865
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 200257
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 126720
    ›    Rok 2015 37752
    ›    Rok 2016 39484
    ›    Rok 2017 29794
    ›    Rok 2018 32251
    ›    Rok 2019 30985
    ›    Rok 2020 31907
    ›    Rok 2021 16000
     Platforma Zakupowa 7765
Inne
   Emisja obligacji 2013 3540
   Emisja obligacji 2017 2370
   Emisja obligacji 2018 1632
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 6497
   Decyzje środowiskowe 6530
     Druki wniosków 1763
     Obwieszczenia 2012-2020 12961
     Obwieszczenia 2021 636
   Drogi gminne 4246
     Druki wniosków 2502
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 6634
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2856
    ›    Karta A 1442
    ›    Karta B 2012
    ›    Karta E 1205
     2012 - 2013 706
     2014 770
    ›    Karta A 910
    ›    Karta B 810
    ›    Karta E 781
     2015 614
    ›    Karta A 745
    ›    Karta B 642
     2016 328
    ›    Karta A 387
    ›    Karta B 429
     2017 393
    ›    Karta A 436
    ›    Karta B 400
     2018 440
    ›    Karta A 321
    ›    Karta B 285
     2019 334
    ›    Karta A 308
    ›    Karta B 279
     2020 178
    ›    Karta A 168
    ›    Karta B 149
   Wodociągi i kanalizacja 9446
     Druki wniosków 3380
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 4832
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3272
     Wywóz nieczystości płynnych 5454
   Jednostki organizacyjne 9107
     Rejestry jednostek 1718
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7624
    ›    Kontakt 4291
    ›    Kierownictwo 2081
    ›    Statut 1652
    ›    Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 1532
     Gminny Ośrodek Kultury 3056
     Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 8011
    ›    Kontakt 2823
    ›    Kierownictwo 3500
    ›    Statut 2122
    ›    Regulamin 1502
    ›    Struktura organizacyjna 2157
    ›    RODO 140
    ›    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego ZOPO 96
     Placówki Oświatowe 6938
   Stowarzyszenia i pozostałe 3546
     Ochotnicze Straże Pożarne 1796
    ›    OSP Bieżeń 2816
    ›    OSP Borowe 2351
    ›    OSP Czarna Wieś 2416
    ›    OSP Długi Kąt 2229
    ›    OSP Grodzisko 2381
    ›    OSP Golce 1946
    ›    OSP Hutka 2743
    ›    OSP Kalej 2927
    ›    OSP Kuleje 2382
    ›    OSP Klepaczka 2199
    ›    OSP Nowiny 2397
    ›    OSP Piła 1798
    ›    OSP Pierzchno 2031
    ›    OSP Szarlejka 1951
    ›    OSP Truskolasy 2717
    ›    OSP Węglowice 2693
    ›    OSP Wręczyca Wielka 3179
    ›    OSP Zamłynie 2149
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 1412
     Kluby Sportowe 2765
   Organizacje pozarządowe 7538
     Program, sprawozdania 2384
     Ogłoszenia 13145
     Sposób konsultacji 979
   Wybory 14987
     Wybory parlamentarne 2007 r 1244
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 1475
     Wybory Prezydenckie 2010 1328
     Wybory Samorządowe 2010 2629
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 1086
     Wybory Parlamentarne 2011 1138
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 1030
     Wybory Samorządowe 2014 4526
     Wybory Prezydenckie 2015 2773
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 922
     Referendum 2015 4022
     Wybory Parlamentarne 2015 1695
     Wybory Samorządowe 2018 8521
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 1787
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023 514
     Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 1287
     Wybory Prezydenckie 2020 2099
   Spisy powszechne 419
     Powszechny Spis Rolny 2020 1342
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 615
   Jednostki pomocnicze 5134
     Sołectwa 3653
    ›    Statut Sołectw 1892
   Ogłoszenia 93099
   Konsultacje 5527
   Profilaktyka i Przeciwdziałanie Uzależnieniom 555
     Aktualności 400
     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 517
     Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie 236
     Zespół Interdyscyplinarny 236
     Wykaz placówek świadczących pomoc, telefony, infolinie 200
   Ochrona środowiska 34936
   Rolnictwo 154
   Załatwianie spraw obywateli 7414
     Urząd Stanu Cywilnego 2503
     Dowody osobiste 5773
     Meldunki 4075
     Mieszkania 2062
     Nieruchomości 4145
     Zaświadczenia 3036
   Petycje 1142
     Rejestr Petycji 137
     Wzór Petycji 113
     Petycje 2016-2020 4823
     Petycje 2021 1880
   Rejestry i ewidencje 6686
     Rejestr skarg i wniosków 1588
     Rejestr Petycji 545
   RODO 2281
   Udostępnianie informacji 6017
   Oświadczenia majątkowe 19474
     Wójta Gminy 7399
     Zastępca Wójta 1279
     Sekretarza Gminy 5994
     Skarbnika Gminy 4291
     Radnych 20204
     Kierowników jednostek organizacyjnych 17330
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 6602
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 2760
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 2673
   Monitoring wizyjny 880
   Koordynator do spraw dostępności 363
   Sygnalista 113
   Pracodawcy 102
   Redakcja Biuletynu 4451
   Archiwum 4624
Łączna liczba odwiedzin:3114456