Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-22 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Przetargi z zakresu zamówień publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka Dotyczy Sektora IV obejmującego obszar sołectw: Grodzisko, Kalej, Nowa Szarlejka, Pierzchno, Szarlejka, Wydra
Wykonanie: Maciej Buchliński
Data: 2021-01-22 13:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2021 r.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-22 13:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy 2021 r
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-22 11:24
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Polityki Społecznej » Posiedzenia komisji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Posiedzenia Komisji Polityki Społecznej VIII kadencji Rady Gminy w latach 2018-2023
Wykonanie: Ilona Paruzel
Data: 2021-01-22 09:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Przetargi z zakresu zamówień publicznych » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. STRAŻACKIEJ W GRANICACH ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WRĘCZYCA WIELKA”
Wykonanie: Maciej Buchliński
Data: 2021-01-21 14:50
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia 2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-21 11:49
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kierownictwo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownictwo.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-21 11:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Dyżury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyżury.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia 2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia 2020.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:15
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Załączniki do protokołów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:14
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Załączniki do protokołów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Załączniki do protokołów z sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr uchwał VIII kadencji Rady Gminy 2018-2023
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:03
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Teksty uchwał z 2021r.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Teksty uchwał z 2021r.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Teksty uchwał z 2021r.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 09:58
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Teksty uchwał z 2021r.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 09:40
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Teksty uchwał z 2021r
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-20 09:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Imienne wykazy głosowań radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Imienne wykazy głosowań radnych.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 14:38
Dział: Inne » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia 2021.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Przetargi z zakresu zamówień publicznych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 14:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi » Przetargi z zakresu zamówień publicznych » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 14:17
Dział: Inne » Petycje » Petycje 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET/I/32/2021 dotycząca: linii komercyjnej nr 161, linii komercyjnej nr 162, linii komercyjnej nr 155.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 14:16
Dział: Inne » Petycje » Petycje 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej PET/I/32/2021 dotycząca: linii komercyjnej nr 161, linii komercyjnej nr 162, linii komercyjnej nr 155
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 13:49
Dział: Inne » Petycje » Petycje 2016-2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje 2016-2020.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 13:48
Dział: Inne » Petycje » Petycje 2016-2020
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wzór Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 13:48
Dział: Inne » Petycje » Petycje 2016-2020
Opis zmian: usunięcie artykułu: Rejestr Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 13:46
Dział: Inne » Petycje » Wzór Petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 13:45
Dział: Inne » Petycje » Wzór Petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Wzór Petycji
Wykonanie: Przemysław Majchrzak
Data: 2021-01-19 13:43
Dział: Inne » Petycje » Rejestr Petycji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Petycji.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie danych
Wykonanie: Przemysław Majchrzak