Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2116901
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ277812
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 277812
   Godziny urzędowania 10311
   Organizacja urzędu 10397
   Struktura organizacyjna 16562
Organy
   Wójt Gminy 17650
     CV 3048
     Kompetencje 2258
     Kontakt 1853
     Dyżury 1663
    ›    Zarządzenia 2003 3123
    ›    Zarządzenia 2004 1575
    ›    Zarządzenia 2005 1636
    ›    Zarządzenia 2006 2105
    ›    Zarządzenia 2007 2715
    ›    Zarządzenia 2008 4016
    ›    Zarządzenia 2009 4255
    ›    Zarządzenia 2010 3802
    ›    Zarządzenia 2011 4462
    ›    Zarządzenia 2012 14101
    ›    Zarządzenia 2013 5078
    ›    Zarządzenia 2014 18658
    ›    Zarządzenia 2015 19595
     Zarządzenia Wójta Gminy 3017
    ›    Zarządzenia 2016 2035
    ›    Zarządzenia 2017 1690
     Decyzje i inne akty administracyjne 3074
    ›    Do Roku 2007 1403
    ›    Rok 2008 932
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1793
    ›    Rok 2009 2666
    ›    Rok 2010 1210
    ›    Rok 2011 1776
    ›    Rok 2012 703
     Stanowiska 2364
   Zastępca Wójta Gminy 5958
   Rada Gminy 19823
     Przewodniczący Rady 3148
     Skład Rady 6343
     Regulamin 1367
     Kompetencje 1914
     Rezolucje 1579
     Sesje 12350
    ›    Plan pracy 1754
    ›    Najbliższa sesja 9694
    ›    Protokoły z sesji 10546
    ›    Załączniki do protokołów 19586
     Interpelacje i wnioski radnych 4331
     Kontakt z radnymi 2400
    ›    Skład IV kadencji Rady Gminy w latach 2002-2006 1033
     Archiwum 1367
   Komisje Rady 7825
     Komisja Rewizyjna 2651
    ›    Przedmiot działania 901
    ›    Skład osobowy 1420
    ›    Plan pracy 1549
    ›    Posiedzenia komisji 2342
    ›    Protokoły z posiedzeń 1751
     Komisja Budżetowa 3188
    ›    Skład osobowy 1436
    ›    Plan pracy 4035
    ›    Protokoły z posiedzeń 2522
    ›    Przedmiot działania 1008
    ›    Posiedzenia komisji 4175
     Komisja Polityki Społecznej 2936
    ›    Skład osobowy 1167
    ›    Przedmiot działania 924
    ›    Plan pracy 1932
    ›    Posiedzenia komisji 4441
    ›    Protokoły z posiedzeń 1264
     Doraźna Komisja ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 385
    ›    Przedmiot działania i skład osobowy 282
    ›    Posiedzenia komisji 395
    ›    Protokoły z posiedzeń 259
     Komisja ds. Pozyskiwania Środków Unijnych 1466
    ›    Posiedzenia komisji 814
   Komórki organizacyjne 9061
     Referat Ogólny 3188
     Referat Spraw Obywatelskich 3107
     Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 3754
     Referat Finansowy 3395
     Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska 3046
     Urząd Stanu Cywilnego 4125
    ›    Kompetencje 644
     Sekretarz Gminy 1848
     Skarbnik Gminy 1843
Prawo Lokalne
   Statut 5647
   Regulamin 8440
   Budżet 11551
     Uchwały RIO 3074
     Uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu 2435
     Uchwały okołobudżetowe 2805
     Bilans 1868
    ›    Rok 2009 817
    ›    Rok 2010 765
    ›    Rok 2011 692
    ›    Rok 2012 616
    ›    Rok 2013 581
    ›    Rok 2014 498
    ›    Rok 2015 428
    ›    Rok 2016 149
     Podstawowe informacje o budżecie - sprawozdania 5491
    ›    Rok 2003 1340
    ›    Rok 2002 2436
    ›    Rok 2004 1324
    ›    Rok 2005 2341
    ›    Rok 2006 1594
    ›    Rok 2008 1537
    ›    Rok 2009 1659
    ›    Rok 2010 1686
    ›    Rok 2011 1611
    ›    Rok 2012 6383
    ›    Rok 2013 1174
    ›    Rok 2014 1537
    ›    Rok 2015 2515
    ›    Rok 2016 905
    ›    Rok 2017 229
     Procedury uchwalania budżetu 1518
     Informacja Wójta Gminy z art. 37 ustawy o finansach publicznych 949
   Uchwały 20449
     Rok 2001 1291
     Rok 2002 1195
    ›    III Kwartał 1091
    ›    IV Kwartał 1928
     Rok 2003 1587
     Rok 2004 1815
     Rok 2005 1689
     Rok 2006 2025
     Rok 2007 2271
     Rok 2008 2771
     Rok 2009 3092
     Rok 2010 3579
     Rok 2011 3528
     Rok 2012 5660
     Rok 2013 3506
     Rok 2014 5577
     Rok 2015 4795
     Rok 2016 1731
     Rok 2017 630
     Projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy 5966
   Podatki i opłaty lokalne 8655
     2003 1372
     2004 1187
     2005 1321
     2007 1349
     2008 1505
     2009 776
     2010 1003
     2011 897
     2012 1149
     2013 1466
     2014 964
     2015 1271
     2016 1312
     2017 909
   Strategia rozwoju 8380
   Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wręczyca Wielka na lata 2006 - 2016 3600
     Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 7370
     Druki wniosków 1322
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2117
     Projekty do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 1860
     Wyłożenie studium i planów miejscowych 864
   Zagospodarowanie przestrzenne Gminy 3605
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1220
     Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3953
     Ogłoszenia, obwieszczenia i projekty 1745
     Wnioski 102
   Gospodarka komunalna 10264
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4785
   Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 45895
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4707
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy 36639
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 9392
    ›    Informacja o wynikach naboru 7913
     Nabór pracowników Urząd Gminy Wręczyca Wielka 35001
     Nabór pracowników GOPS 17015
    ›    Procedura naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS 1867
    ›    Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS 11822
    ›    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 3863
    ›    Informacja o wynikach naboru 3366
   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego 992
   Zbiór aktów prawa miejscowego 15384
Zamówienia Publiczne
   Przetargi 130307
     Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 87055
     Ogłoszenia, dla których nie stosuje się ustawy "Prawo zamówień publicznych" 111057
    ›    Przetargi archiwalne 38138
    ›    Rok 2008 od drugiego kwartału 8779
     Przetargi z zakresu zamówień publicznych 95647
    ›    Rok 2009 20579
    ›    Rok 2010 14615
    ›    Rok 2011 19544
    ›    Rok 2012 22608
    ›    Rok 2013 36825
    ›    Rok 2014 21116
    ›    Rok 2015 32812
    ›    Rok 2016 33493
    ›    Rok 2017 18354
Inne
   Emisja obligacji 2013 2288
   Emisja obligacji 2017 670
   Kontrole, protokoły, wystąpienia 4786
   Decyzje środowiskowe 3662
     Druki wniosków 1031
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 6972
   Drogi gminne 2287
     Druki wniosków 1321
   Ewidencja Działalności Gospodarczej 4671
   Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1667
    ›    Karta A 1043
    ›    Karta B 1564
    ›    Karta E 754
     2012 - 2013 418
     2014 466
    ›    Karta A 523
    ›    Karta B 442
    ›    Karta E 431
     2015 291
    ›    Karta A 323
    ›    Karta B 288
     2016 12
    ›    Karta A 26
    ›    Karta B 22
     2017 10
    ›    Karta A 9
    ›    Karta B 8
   Wodociągi i kanalizacja 3803
     Druki wniosków 1404
     Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty 2454
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1840
     Wywóz nieczystości płynnych 2149
   Jednostki organizacyjne 6782
     Rejestry jednostek 931
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3578
    ›    Kontakt 1989
    ›    Kierownictwo 1248
    ›    Statut 908
    ›    Regulamin 893
    ›    Struktura organizacyjna 1379
    ›    Ewidencje i rejestry 821
    ›    Dokumentacje kontroli 654
    ›    Budżet i inwestycje 857
    ›    Zamówienia publiczne 7598
     Gminny Ośrodek Kultury 1484
     Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty 3634
    ›    Kontakt 1647
    ›    Kierownictwo 1637
    ›    Statut 1494
    ›    Regulamin 888
    ›    Struktura organizacyjna 1215
    ›    Ewidencje i rejestry 975
    ›    Dokumentacje kontroli 924
    ›    Budżet i inwestycje 1121
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 1161
    ›    Zamówienia publiczne 7693
     Placówki Oświatowe 4644
   Stowarzyszenia i pozostałe 2409
     Ochotnicze Straże Pożarne 1157
    ›    OSP Bieżeń 1536
    ›    OSP Borowe 1132
    ›    OSP Czarna Wieś 1189
    ›    OSP Długi Kąt 974
    ›    OSP Grodzisko 1149
    ›    OSP Golce 1111
    ›    OSP Hutka 1703
    ›    OSP Kalej 1411
    ›    OSP Kuleje 1493
    ›    OSP Klepaczka 1217
    ›    OSP Nowiny 1267
    ›    OSP Piła 928
    ›    OSP Pierzchno 1217
    ›    OSP Szarlejka 971
    ›    OSP Truskolasy 1304
    ›    OSP Węglowice 1519
    ›    OSP Wręczyca Wielka 1733
    ›    OSP Zamłynie 1124
    ›    Zakładowa OSP Arnall Poland - Golce 737
     Kluby Sportowe 2103
   Organizacje pozarządowe 4884
     Program, sprawozdania 1719
     Ogłoszenia 9828
     Sposób konsultacji 663
   Wybory 6625
     Wybory parlamentarne 2007 r 853
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 r. 944
     Wybory Prezydenckie 2010 947
     Wybory Samorządowe 2010 2188
     Wybory ławników na kadencję 2012-2015 664
     Wybory Parlamentarne 2011 729
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. 595
     Wybory Samorządowe 2014 3590
     Wybory Prezydenckie 2015 2300
     Wybory ławników na kadencję 2016-2019 462
     Referendum 2015 3595
     Wybory Parlamentarne 2015 1203
   Jednostki pomocnicze 3967
     Sołectwa 2626
    ›    Statut Sołectw 1248
   Ogłoszenia 68698
   Konsultacje 3813
   Ochrona środowiska 12386
   Załatwianie spraw obywateli 5381
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1399
    ›    Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego 998
    ›    Rejestracja urodzeń 1719
    ›    Udzielenie Ślubu Cywilnego 977
    ›    Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe) 756
    ›    Rejestracja zgonów 1025
     Dowody osobiste 2584
     Meldunki 2235
     Mieszkania 1231
     Nieruchomości 2491
     Zaświadczenia 1790
   Petycje 1542
   Rejestry i ewidencje 4859
     Rejestr skarg i wniosków 1048
     Rejestr Petycji 218
   Udostępnianie informacji 4753
   Oświadczenia majątkowe 11779
     Wójta Gminy 4986
     Sekretarza Gminy 4302
     Skarbnika Gminy 2817
     Radnych 13129
     Kierowników jednostek organizacyjnych 12259
     Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3852
     Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 752
   Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 1792
   Redakcja Biuletynu 3622
   Archiwum 3415