artykuł nr 1

Henryk Krawczyk urodzony w 1949 r., ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, żonaty, dwoje dzieci, syn już się usamodzielnił, a córka studentka piątego roku Politechniki Częstochowskiej. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1968 w administracji samorządowej, gdzie wciąż pracuje. Gospodarzem gminy jest od prawie 30 lat, w tym jako wójt od 1990 r. Do najważniejszych osiągnięć w tym czasie zaliczyć należy: - wybudowanie trzech hal sportowych przy szkołach w Węglowicach, Truskolasach i Wręczycy Wielkiej, - wybudowanie sieci wodociągowej i telefonicznej dla całej gminy, - oczyszczalni ścieków w miejscowości Wręczyca Wielka oraz Truskolasy , - kanalizacji sanitarnej dla Wręczycy Wielkiej, Wręczycy Małej, Grodziska oraz Truskolas etap I, - ułożenie nawierzchni asfaltowej na prawie wszystkich drogach gminnych, - budowa bądź modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy.