artykuł nr 1

Sprawozdania za okres od początku roku 2016 do dnia 31 grudnia

Załączniki:
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 722.846 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 1.186 MB
Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunek, o którym mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych 152.757 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych 259.632 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 172.143 KB
Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 146.942 KB
Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 110.620 KB
Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych 245.535 KB
Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 100.313 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 871.843 KB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta nr 1 348.353 KB
Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie - Korekta nr 1 262.156 KB
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 1.188 MB
Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - Korekta nr 2 257.670 KB
Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 2 870.751 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za okres od początku roku 2016 do dnia 30 września

artykuł nr 3

Sprawozdania za okres od początku roku 2016 do dnia 30 czerwca

artykuł nr 4

Sprawozdania za okres od początku roku 2016 do dnia 31 marca