artykuł nr 1

Placówki Oświatowe

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty

Dyrektor - mgr Zenon Kudła

tel. 034 317 00 22

Adres: ul. Szkolna 11; 42-130 Wręczyca Wielka

Przedszkole w Truskolasach

Dyrektor - mgr Alina Brzęczek

Tel. 034 319 90 81

Adres: ul. Rynek 2a, 42-134 Truskolasy

Oddział w Pile Pierwszej, Piła Pierwsza Nr 4, 42-134 Truskolasy; tel. 034 319 90 81

Oddział w Hutce, Hutka ul. Długa 3, 42-134 Truskolasy, tel. 034 319 31 77

Przedszkole w Węglowicach

Dyrektor - mgr Lesława Witt

Tel. 034 318 10 50

Adres: 42-133 Węglowice 2

Przedszkole z oddziałem integracyjnym we Wręczycy Wielkiej

Dyrektor - mgr Bogusława Kuśnierz

Tel. 034 317 00 53

Adres: ul. Sportowa 2b; 42-130 Wręczyca Wielka

Oddział Grodzisko, Grodzisko ul. Kłobucka, 42-130 Wręczyca Wielka; tel. 034 317 02 02

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia na Rzecz Krzewienia Kultury i Oświaty we Wsi Grodzisko w Grodzisku

Dyrektor - mgr Joanna Przewłoka

Tel. 034 317 02 02

e-mail: sgrodzisko@interia.pl

Adres: ul. Kłobucka 1; Grodzisko; 42-130 Wręczyca Wielka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Bieżeniu

Dyrektor - mgr Beata Ogłaza

Tel. 034 318 12 03

Adres: ul. Szkolna 2; Bieżeń; 42-133 Węglowice

Szkoła Podstawowa w Kulejach

Dyrektor - mgr Izabela Górniak

Tel. 034 319 90 56

Adres: ul. Szkolna 1; Kuleje; 42-134 Truskolasy

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem

Dyrektor - mgr Sławomira Mrowiec

Tel. 034 317 02 08

Adres: ul. Długa75; Borowe; 42-133 Węglowice

e-mail: sborowe@kdmnet.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei

Dyrektor - mgr Katarzyna Sołtys

Tel. 034 317 66 26

Adres: ul. Szkolna 1; Kalej;

42-130 Wręczyca Wielka

e-mail: zskalej@kdmnet.pl

Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Dyrektor - mgr Małgorzata Zatyka

Tel. 034 319 90 54

Adres: ul. Szkolna 3; 42-134 Truskolasy

http://sptruskolasy.republika.pl/

Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Dyrektor - mgr Agata Trzepizur

Tel. 0 34 310 41 05

Adres: 42-133 Węglowice

E - mail: spweglowice@o2.pl

E - mail : gimwegl@o2.pl

www.zsweglowice.webd.pl

Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Dyrektor - mgr Danuta Lamik

Tel. 034 317 00 33

Adres: ul. Szkolna 11, 42-130 Wręczyca Wielka

www.kdmnet.pl/zswreczyca