artykuł nr 1

Statut Gminy

Statut Gminy Wręczyca Wielka w załączeniu