artykuł nr 1

Statut Gminy

 

 

Statut Gminy Wręczyca Wielka w załączeniu