artykuł nr 1

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie "PROM" na rzecz rozwoju i wspierania kultury,
sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka

Adres: Wręczyca Wielka ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka

Stowarzyszenie " KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY WRĘCZYCA WIELKA"

Adres: Wręczyca Wielka ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka

Klub Sportowy "OLIMPIA

Adres: Truskolasy ul. Sportowa 2
42-134 Truskolasy

Klub Sportowy "SOKÓŁ"

Adres: Wręczyca Wielka ul. Sportowa 2
42-130 Wręczyca Wielka

Ludowy Klub Sportowy "JUNIOR"

Adres: Szarlejka ul. Słoneczna 18
42-130 Wręczyca Wielka

Ludowy Klub Sportowy "HURAGAN"

Adres: Jezioro 44
42-133 Węglowice

Ludowy Klub Sportowy "AMATOR"

Adres: Golce 72
42-134 Truskolasy

Ludowy Klub Sportowy "PŁOMIEŃ"

Adres: Borowe ul. Sportowa
42-133 WęglowiceUczniowski Ludowy Klub Sportowy "HERKULES"

Adres: Truskolasy ul. Szkolna 3
42-134 Truskolasy