artykuł nr 1

Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenie "PROM" na rzecz rozwoju i wspierania kultury,
sportu i turystyki Gminy Wręczyca Wielka

Adres:   Wręczyca Wielka ul. Śląska 20
 42-130 Wręczyca Wielka

Stowarzyszenie " KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY WRĘCZYCA WIELKA"

Adres:   Wręczyca Wielka ul. Śląska 20
 42-130 Wręczyca Wielka

Klub Sportowy "OLIMPIA

Adres:   Truskolasy ul. Sportowa 2
 42-134 Truskolasy

 

Klub Sportowy "SOKÓŁ"

 Adres:   Wręczyca Wielka ul. Sportowa 2
 42-130 Wręczyca Wielka

 

Ludowy Klub Sportowy "JUNIOR"

Adres:   Szarlejka ul. Słoneczna 18
 42-130 Wręczyca Wielka

 

Ludowy Klub Sportowy "HURAGAN"

Adres: Jezioro 44
 42-133 Węglowice

 

Ludowy Klub Sportowy "AMATOR"

Adres: Golce 72
 42-134 Truskolasy

 

Ludowy Klub Sportowy "PŁOMIEŃ"

Adres: Borowe ul. Sportowa
 42-133 Węglowice 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "HERKULES"

Adres: Truskolasy ul. Szkolna 3
 42-134 Truskolasy