artykuł nr 1

Konsultacje

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku

artykuł nr 2

Raport z konsultacji

obrazek
artykuł nr 3

Konsultacje

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 7/2016 z dnia 28.01.2016 r przeprowadza w dniach od 28 stycznia 2016 roku do 10 lutego 2016 roku publiczne konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2025.

Z projektem dokumentu można zapoznać się osobiście w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. 30 lub na stronie internetowej pod adresem www.wreczyca-wielka.pl, www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net.

Uwagi, które wpłyną po dniu 10.02.2016 r nie będą rozpatrywane.

Wójt Gminy Henryk Krawczyk

artykuł nr 4

Konsultacje

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 135/2015 z dnia 06.11.2015 r przeprowadza w dniach od 9 listopada 2015 roku do 23 listopada 2015 roku publiczne konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka.

Z projektem programu można zapoznać się osobiście w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. 30 lub na stronie internetowej pod adresem www.wreczyca-wielka.pl, www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net.

Uwagi, które wpłyną po dniu 23.11.2015 r nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy

/-/ Henryk Krawczyk

Wręczyca Wielka, 06.11.2015 r.

artykuł nr 5

Konsultacje

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

Treść projektu Uchwały i Regulaminu w załączeniu poniżej.

Załączniki:
Projekt uchwały i regulaminu 349.734 KB
artykuł nr 6

Konsultacje

obrazek
artykuł nr 7

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

obrazek
artykuł nr 8

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

obrazek
artykuł nr 9

Konsultacje

obrazek
artykuł nr 10

Konsultacje

obrazek