artykuł nr 1

Konsultacje

artykuł nr 2

Konsultacje

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2018 roku

artykuł nr 3

Raport z konsultacji

obrazek
artykuł nr 4

Konsultacje

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 7/2016 z dnia 28.01.2016 r przeprowadza w dniach od 28 stycznia 2016 roku do 10 lutego 2016 roku publiczne konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2025.

Z projektem dokumentu można zapoznać się osobiście  w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. 30 lub na stronie internetowej pod adresem www.wreczyca-wielka.pl, www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net.

Uwagi, które wpłyną po dniu 10.02.2016 r  nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Henryk Krawczyk

artykuł nr 5

Konsultacje

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie zarządzenia nr 135/2015 z dnia 06.11.2015 r   przeprowadza w dniach od 9  listopada 2015 roku  do 23 listopada 2015 roku publiczne konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wręczyca Wielka.

Z projektem programu można zapoznać się osobiście  w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka pok. 30 lub na stronie internetowej pod adresem www.wreczyca-wielka.pl, www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net.

Uwagi, które wpłyną po dniu 23.11.2015 r  nie będą rozpatrywane.


              Wójt Gminy

                    /-/  Henryk Krawczyk

 

 

 

Wręczyca Wielka, 06.11.2015 r.