artykuł nr 1

Konsultacje statutu Sołectwa II Truskolasy

artykuł nr 2

Konsultacje statutu Sołectwa I Truskolasy

artykuł nr 3

Konsultacje w sprawie podziału Sołectwa Truskolasy i utworzenia dwóch odrębnych sołectw

artykuł nr 4

Wynik konsultacji projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Wręczyca Wielka

artykuł nr 5

Konsultacje dotyczące projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2024 roku