artykuł nr 1

Konsultacje

Przeprowadzenia konsultacji dotyczących projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2023 roku

artykuł nr 2

Konsultacje

Przeprowadzenia konsultacji dotyczących projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wręczyca Wielka w 2022 roku

artykuł nr 3

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia Nr 106/2021 z dnia 16 listopada 2021 r. informuje, że w dniach od 16 listopada 2021 r. do 18 listopada 2021 r. prowadzone będą ponowne konsultacje projektu zmodyfikowanej "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022 - 2028", która jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na obszarze Gminy Wręczyca Wielka (planowane do wprowadzenia zmiany zaznaczono w treści dokumentu kolorem fioletowym).

Do udziału w konsultacjach zapraszamy Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka.

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie Zarządzenia Nr 92/2021 z dnia 25 października 2021 roku zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wręczyca Wielka na lata 2022 2028",

Do udziału w konsultacjach zapraszamy Mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka.

artykuł nr 5

Konsultacje