artykuł nr 1

Rejestr uchwał VII kadencji Rady Gminy 2014-2018

R E J E S T R

UCHWAŁ RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

KADENCJA 2014-2018