artykuł nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY 2019

artykuł nr 2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY 2016

artykuł nr 3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY 2012

artykuł nr 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY - w formie wykresu

artykuł nr 5

Struktura (ARCHIWALNA)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

 

 

we WRĘCZYCY WIELKIEJ

 

 

 WÓJT GMINY

 

 SEKRETARZ GMINY

 

 SKARBNIK GMINY

 

 REFERATY:

 

-OGÓLNY

-FINANSOWY

-SPRAW OBYWATELSKICH

-GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ HANDLU I USŁUG

-GOSPODARKI GRUNTAMI ROLNICTWA I LEŚNICTWA

-URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

 1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

 

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY OŚWIATY: 

 

- Zespół Szkół w Truskolasach

- Zespół Szkół w Węglowicach

- Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej

- Szkoła Podstawowa w Borowem

- Szkoła Podstawowa w Kulejach

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei

- Przedszkole w Truskolasach

- Przedszkole we Wręczycy Wielkiej .

 

 2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 3. INSTYTUCJA KULTURY – GMINNY OŚRODEK KULTURY:

 

   Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej z Filiami w:

 

- Borowem

- Szarlejce

- Truskolasach

- Węglowicach

 

 4. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA:

 

1. Bieżeń

2. Borowe

3. Bór Zapilski

4. Brzezinki

5. Czarna Wieś

6. Grodzisko

7. Golce

8. Długi Kąt

9. Hutka

10. Jezioro

11. Kalej

12. Kuleje

13. Klepaczka

14. Nowiny

15. Nowa Szarlejka

16. Pierzchno

17. Puszczew

18. Piła Druga

19. Piła Pierwsza

20. Szarlejka

21. Truskolasy

22. Weglowice

23. Wydra

24. Wręczyca Mała

25. Wręczyca Wielka

26. Zamłynie