artykuł nr 1

Kierownik Referatu Finansowego

Kierownik Referatu - mgr  Barbara Jezior


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-07

e-mail:  skarbnik@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Finansowego

Zadania Referatu Finansowego:

- opracowanie projektu budżetu gminy i informowanie Rady Gminy o przebiegu jego realizacji,
- realizacja zadan podatkowych w tym: wymiar i pobór podatków, opłat i innych należności, oraz organizowanie ich inkasa, weryfikacja deklaracji podatkowych,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, odroczeń i umorzeń oraz zaniechanie poboru podatków i opłat stanowiących dochody gminy,
- obsługa finansowo
- księgowa Urzedu, jako jednostki finansów publicznych,
- prowadzenie spraw płacowych pracownikow Urzędu,
- prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i innych związanych z wymiarem i poborem należności podatkowych.