artykuł nr 1

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami

 

Kierownik Referatu - mgr inż. Bogusław Głąb


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-49

e-mail: z-ca.wojta@wreczyca-wielka.pl

artykuł nr 2

Zadania Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami