artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC - Anna Flak


tel. +48 (34) 317-02-45,
tel: +48 (34) 377-84-26

artykuł nr 2

Zadania USC

Załączniki:
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego 26 KB