artykuł nr 1

Kompetencje

Obsługa prawna Urzędu Gminy polega na: - opiniowaniu pod wzgledem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych - uchwał Rady Gminy, zarządzeń, decyzjii, postanowień itp. - udzielanie porad, opinii i wyjaśnien w sprawach dotyczących zastosowania obowiązujących przepisów, - opiniowanie i opracowywanie pod względem prawnym projektów umów i innych aktów wywołujących skutki prawne, - zastępstwo w postepowaniu sądowym,
Dostępne kategorie:
Kompetencje