artykuł nr 1

Komisja Polityki Społecznej Kadencji 2018-2023

Skład komisji:

 

- Paweł Kocik - Radny Rady Gminy i członek komisji od dnia 26 lutego 2019 r. - (z mocy uchwały nr IV/35/19 z dn. 26.02.2019 r.), Przewodniczący Komisji od dnia 25 października 2019 r. (z mocy uchwały nr XII/128/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 25.10.2019 r.),

- Anita Toborek - do dnia 24 października 2019 r. Przewodnicząca Komisji (rezygnacja z funkcji Przewodniczącego - uchwała nr XII/125/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 25.10.2019 r.),

- Krzysztof Ocimek,

- Jakub Winecki,

- Wiesław Żerdziński,

- Artur Klorek członek komisji od dnia 30 kwietnia 2019 r. (z mocy uchwały nr VI/64/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dn. 30.04.2019 r.),

- Michał Hendzlik - do dnia 29 kwietnia 2019 r.

artykuł nr 2

Komisja Polityki Społecznej Kadencji 2014-2018

Przewodniczący - Krzysztof Krawczyk

Członkowie: Anita Toborek, Tomasz Szymański, Ryszard Francik, Barbara Markowska, Paweł Adamik

artykuł nr 3

Komisja Polityki Społecznej Kadencji 2010-2014

Krzysztof Krawczyk – Przewodniczący

Członkowie - Włodzimierz Drążek, Paweł Kania, Zygmunt Kufera, Marcin Tajchman, Wiesław Winecki

artykuł nr 4

Komisja Polityki Społecznej

Ryszard Francik - Przewodniczący
Członkowie - Barbara Markowska , Paweł Kania , Andrzej Ryś, Jerzy Chrząstek , Włodzimierz Drążek