artykuł nr 1

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 2

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 3

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 4

Ogłoszenie

obrazek
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Wręczyca Wielka, 23.11.2009 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 61 § 4 kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z 10 maja 2003 r.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony w dniu 10.11.2009 r. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tutejszego Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bór Zapilski – Piła II; ul. Jesienna
(fragment) z tranzytem do Piły I.
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach :
Bór Zapilski:
154/2, 323/2, 35, 1, 2, 3/1, 38, 5/1, 6/2, 39/1, 7/1, 41, 42, 43, 46, 14/1, 18, 50, 20, 52, 53, 54, 55, 61/4, 61/3, 62, 23/1, 24, 25/1, 63/6, 64, 65, 66/1, 29/1, 30, 68, 69, 70, 33/1, 72/9, 167/1, 167/2, 168, 102, 171, 105, 106/2, 113/4, 113/3, 112/2, 173, 114/3, 176, 115/2, 179/1, 180/1, 119/2, 181, 120/2, 121/1, 123/5, 123/4, 182/1, 183, 184/2, 185/1, 186/1, 186/2, 126/3, 126/5, 187, 127/3, 131/4, 131/5, 132/4, 132/6, 191/1, 192, 197, 124/3, 132/7, 134/2, 198, 199, 135/1, 135/2, 200, 201/1, 203, 204/1, 205, 207, 208, 294/6, 141/2, 142/2, 143/2, 145/2, 147/3, 209, 291/2, 297/3, 297/4, 300/1, 299/1, 155/3, 157/2, 301, 302, 303, 161/2, 162/2, 163, 164, 305, 323/2, D – 310,   D – 312
 
Piła II:
229, 296, 209, 205/3, 206, 208, 211, 210, 233/1, 212/2, 213/1, D – 302 (G – 66)
 
Piła I:
74, D – 102, D – 87/2, D – 87/1  (DP 2061S)
 
 
 
 W związku z powyższym informujemy, że w terminie do dnia 30 listopada br. w tut. Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka pokój nr 11 można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.