artykuł nr 1

Posiedzenia doraźnej Komisji ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego