artykuł nr 1

Protokoły z posiedzeń doraźnej Komisji ds. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Protokoły z posiedzeń komisji dostępne są w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy Urzędu – pokój nr 13.